Utforskande matematik

Kikora årskurs 4-6

Utforskande matematik

I läromedlet för årskurs 4-6 lär sig eleven matematik genom interaktiva och dynamiska uppgifter. Omedelbar feedback på vägen gör eleven medveten om vad de gör rätt och fel.

Eleven utforskar teman och begrepp och kan själv upptäcka mönster och samband. Med nivådifferentierade stigar samt tillgång till innehåll för alla årskurser kan eleven arbeta efter sin egen förmåga.

Ett utforskande förhållningssätt till matematik ökar elevernas förståelse och förmåga att lösa problem.

Undersökande matematik årskurs 4-6
Kikora ikon

Hur fungerar Kikora matematik årskurs 4-6?

Läromedlet är uppbyggt så att du enkelt kan få en överblick över allt innehåll.
Innehållet är indelade i kapitel och underkapitel.

Intro

Alla teman börjar med en introduktionsstig. Här har vi digitaliserat många vanligt använda konkreta material. Eleverna utforskar dynamiska modeller och illustrationer för att hitta lösningsmetoden.

Utforskende matematikk - start ikon
kikora curve
Undersökande matematik - diskussion ikon

Diskussion

I alla introduktionsstigar finns en eller flera uppgifter som lämpar sig väl för klassdiskussion. Skapa en diskussion med din klass och låt eleverna diskutera sig fram till rätt svar. Kör flera omgångar och visa klassens svaren anonymt.

kikora right curve

Nivåindelade stigar

Alla elever arbetar på olika nivåer. Vi delar in uppgifterna i tre olika stigar A=lite enklare, B=där de flesta arbetar och C=som innehåller lite mer utmaning. Eleven kan då alltid arbeta med innehåll på sin nivå. Det kommer alltid att vara möjligt att byta nivå om man behöver mer eller mindre utmaning.

Undersökande matematik - Nivåindelade stigar
kikora curve
Undersökande matematik - mål ikon

Utcheckningsuppgifter

Det är alltid bra att få återkoppling på vad man kan och vad man lärt sig. Därför tilldelas några slumpmässiga uppgifter inom området som utcheckningsuppgifter. Eleven löser dessa utan den kontinuerliga steg för steg återkopplingen men får uppgifterna rättade direkt efter att svaret lämnats in.

Induktiv lärandeprocess

Induktiv lärandeprocess

Utforska en ny värld
av matematik