Extramaterial

Varierande koncept

Extramaterial

Utöver lärandepaketen i läromedlet finns extramaterial som är användbara för din undervisning. Vi planerar att fylla på denna sida med mer extramaterial framöver.

Som lärare i matematik ska du inte bara vara säker på det rent akademiska i traditionell mening, utan också hur du till exempel bakar in algoritmtänk i lektionerna. Hur är det med verktygskunskaper som användning av kalkylblad och GeoGebra? Hur introducerar vi dessa för eleverna?

Kikora 5-7 - flere ressurser
Kikora Icon 76

The problem- solving school

Learn to become a skilled problem solver, with some slightly different tasks that are guaranteed to engage! As a teacher, you will find tips for teaching plans, and students can explore and learn a total of six different problem-solving strategies.
Kikora Icon 74

Programming

We create our own programming tasks that follow the learning tool Katapult where it belongs. In addition, we have collected all the resources in a separate collection for learning basic programming with blocks.
Kikora Icon 73

Learn and
Use GeoGebra

Together with the Mathematics Centre, we have created completely new courses for both learning GeoGebra and using GeoGebra. Inside Kikora you will find 15 different chapters to work with, all of which have supplementary teacher’s guides that you can find on the Mathematics Center’s pages.
Kikora Icon 54

Utforska en ny värld
av matematik