Om Kikora

Genom att använda vår unika teknik för att lyfta fram bra pedagogik stödjer vi lärare med undervisningen och elever med att förstå och lära sig matematiken. 

Vi har ett visuellt förhållningssätt inspirerat av ny forskning samt Singapore-modellen. Våra pedagoger och utvecklare arbetar ständigt med utveckling av både innehåll och funktioner för att vårt läromedel ska vara inspirerande och ligga i framkant.

Som medlemmar i branschorganisationen Swedish Edtech Industry bidrar vi även till arbetet för innovation och utveckling, till nytta för det livslånga lärandet, för svensk skola.

Kikora lanserades 2009 och finns i Sverige och Norge samt, genom vår samarbetspartner Casio, i Tyskland och Frankrike. 

Kikora består av cirka 25 anställda. Sverigekontoret är beläget i Stockholm och vårt huvudkontor finns i Oslo. Kikora är helägt av Inspera AS.

Towe Emerén
Sälj- och marknadschef
Mobil: 0702 192014 
E-post: towe@kikora.se 

Lovisa Brauner
Kundansvarig
Mobil: 073-9310070
E-post:

Carolina Zenkert Mårtensson
Pedagog