Utforskande matematik

Kikora årskurs 7-9

Utforskande matematik

Med läromedlet Kikora årskurs 7-9 är eleven aktiv i sitt eget lärande. Eleven utforskar interaktiva uppgifter och dynamiska modeller genom nivådifferentierade stigar som säkerställer anpassat lärande.

Löpande återkoppling rad för rad i uträkningen gör eleven medveten om sina egna mellanberäkningar och vad de gör rätt och fel. Eleven upptäcker mönster och samband på egen hand och får motivation i framstegen.

Ett utforskande angreppssätt till matematik ökar elevernas förståelse och gör dem till bättre problemlösare.

Undersökande matematik årskurs 7-9
Kikora 8-10 ikon

Hur fungerar Kikora matematik årskurs 7-9?

Läromedlet är uppbyggt så att du enkelt kan få en överblick över allt innehåll. Innehållet är indelade i kapitel och underkapitel.

Intro

Alla teman börjar med en introduktionsstig. Här har vi digitaliserat många vanligt använda konkreta material. Eleverna utforskar dynamiska modeller och illustrationer för att hitta lösningsmetoden.

Utforskende matematikk - start ikon
kikora curve
Undersökande matematik - diskussion ikon

Diskussion

I alla introduktionsstigar finns en eller flera uppgifter som lämpar sig väl för klassdiskussion. Skapa en diskussion med din klass och låt eleverna diskutera sig fram till rätt svar. Kör flera omgångar och visa klassens svaren anonymt.

kikora right curve

Nivåindelade stigar

Alla elever arbetar på olika nivåer. Vi delar in uppgifterna i tre olika stigar A=lite enklare, B=där de flesta arbetar och C=som innehåller lite mer utmaning. Eleven kan då alltid arbeta med innehåll på sin nivå. Det kommer alltid att vara möjligt att byta nivå om man behöver mer eller mindre utmaning.

Undersökande matematik - Nivåindelade stigar
kikora curve
Undersökande matematik - mål ikon

Utcheckningsuppgifter

Det är alltid bra att få återkoppling på vad man kan och vad man lärt sig. Därför tilldelas några slumpmässiga uppgifter inom området som utcheckningsuppgifter. Eleven löser dessa utan den kontinuerliga steg för steg återkopplingen men får uppgifterna rättade direkt efter att svaret lämnats in.

Induktiv lärandeprocess

Induktiv lärandeprocess

Utforska en ny värld
av matematik