FAQ

Frågor och svar

Du kan beställa licenser på kikora.se/licens. Licenser kostar 75 kr per användare. Minsta beställning är 2 250 kr ex. moms (motsvarande 30 licenser). Giltighetstiden löper per läsår eller per kalenderår.

Kikora är en skolprodukt med inloggning och användning via ett skolkonto. Tyvärr har vi ingen lösning för privata användare.

Om er skolan använder tex Skolon eller skolfederation importeras era grupper direkt in i Kikora. Dessa grupper kan inte ändras i Kikora utan dessa administreras i Skolon/Skolfederation.

Om er skola inte använder Skolon eller Skolfederation kan du som lärare enkelt skapa egna elevgrupper i Kikora.
Klicka på ”Grupper” i huvudmenyn till vänster på hemskärmen i Kikora.
Välj ”Skapa ny grupp”.
Ge gruppen ett namn och välj ”Skapa grupp”.
Skapa en länk för gruppinbjudan att dela med dina elever eller lägg till elever från andra grupper som tidigare lagts in.

Tidtagningen i Kikora sammanfattar den tid en elev är aktiv och arbetar med uppgifter, sysslor och andra aktiviteter. Om eleven är inaktiv eller byter till en annan sida eller flik stoppas tidtagningen. Tiden börjar löpa igen när eleven lämnar in en beräkning eller laddar en ny uppgift.

Kikora finns på svenska och Norska.

Till höger på att tilldelningskortet ser du tre små prickar under varandra. Här kan du välja att ta bort, ändra eller kopiera uppgiften. När du ändrar kan du först ändra innehållet och sedan ”Tilldela”. Därefter kan du ändra inställningar på uppgiften som titel, datum, grupp eller om elever ska ha tillgång till lösningsnycklar eller inte.