Läromedel i matematik

AKTIV INLÄRNINGPROCESS

Interaktivt med löpande återkoppling

Genom utforskning och manipulering av visualiseringar och modeller kan eleven enklare förstå matematiken. 
Återkoppling direkt på allt som eleverna gör ger dem bekräftelse på att de är på rätt väg. Sådan ”direktåterkoppling” främjar lärande eftersom det uppmuntrar till att lösa problem steg för steg. Det hjälper också till att göra eleverna mer medvetna om sitt eget sätt att tänka.

Detta säger våra användare om Kikora matematik

Kikora Quote

Löpande återkoppling

Vår unika matematikmotor rättar, tolkar och ger löpande återkoppling på alla steg och hela uträkningsprocessen.

Utforskande förhållningssätt

Aktivt lärande genom matematiska visualiseringar, interaktiva uppgifter och dynamiska modeller.

Klassrumsdiskus-sioner i realtid

Många uppgifter som är särskilt lämpade för givande klassrumsdiskussioner.

Lär dig programmering

Utforskande förhållningssätt till programmering lär eleven algoritmiskt tänkande och problemlösning.

utforskning

Utforskande förhållningssätt till matematik

Fördelar och tips

Nya Inlägg

FAQ

Frågor och svar

Du kan beställa licenser på kikora.se/licens. Licenser kostar 75 kr per användare. Minsta beställning är 2 250 kr ex. moms (motsvarande 30 licenser). Giltighetstiden löper per läsår eller per kalenderår.

Kikora är en skolprodukt med inloggning och användning via ett skolkonto. Tyvärr har vi ingen lösning för privata användare.

Kikora finns på Svenska och Norska.