Läromedel i matematik

AKTIV INLÄRNINGPROCESS

Med löpande återkoppling på hela beräkningsprocessen

Läromedlet är uppbyggt av utforskande lärandepaket där texttunga teoriavsnitt ersatts med interaktivt teori och aktiverande uppgifter. Eleven får återkoppling steg för steg genom vår unika matematikmotor.
En visuell och aktiverande process ger ökad inlärning!

Detta säger våra användare om Kikora matematik

Kikora Quote

Löpande återkoppling

Vår unika matematikmotor rättar, tolkar och ger löpande återkoppling på alla steg och hela uträkningsprocessen.

Utforskande förhållningssätt

Aktivt lärande genom matematiska visualiseringar, interaktiva uppgifter och dynamiska modeller.

Klassrumsdiskus-sioner i realtid

Många uppgifter som är särskilt lämpade för givande klassrumsdiskussioner.

Lär dig programmering

Utforskande förhållningssätt till programmering lär eleven algoritmiskt tänkande och problemlösning.

Julkalender

Vi har 2 olika julkalendrar

Båda med 24 spännande matematikuppgifter med julen som tema och fokus på fördjupning.

Nya Inlägg

FAQ

Frågor och svar

Du kan beställa licenser på kikora.se/licens. Licenser kostar 75 kr per användare. Minsta beställning är 2 250 kr ex. moms (motsvarande 30 licenser). Giltighetstiden löper per läsår eller per kalenderår.

Kikora är en skolprodukt med inloggning och användning via ett skolkonto. Tyvärr har vi ingen lösning för privata användare.

Kikora finns på Svenska och Norska.