Flera resurser

Varierande koncept

Flera resurser

Utöver lärandepaketen i läromedlet hittar du här ett antal ytterligare resurser som är användbara för din undervisning. Vi planerar att fylla på denna sida med fler resurser framöver.

Som lärare i matematik ska du inte bara vara säker på det rent akademiska i traditionell mening, utan också hur du till exempel bakar in algoritmtänk i lektionerna. Hur är det med verktygskunskaper som användning av kalkylblad och GeoGebra? Hur introducerar vi dessa för eleverna?

Kikora 8-10- flere ressurser

Utforska en ny värld
av matematikk