Kikora Träning

Adaptiv matteträning

Kikora Träning är ett adaptivt övningsverktyg som utgår från elevens kunskapsnivå och tilldelar övningsserier baserat på den underliggande lärandeanalysen. Detta garanterar att elever alltid får uppgifter på lämplig nivå. Elever som behärskar områden och innehåll får mer utmanande övningar, medans elever där kunskapshål upptäckts får extra träning inom just det område där det behövs.

Allt som eleven räknar i Kikora Träning sparas automatiskt i rapportsystemet Insikt där du som läraren enkelt kan följa elevens progression och planera nödvändiga anpassningar.

Prova nu

Adaptiv mattetrening Adaptiv mattetrening

Hur fungerar Kikora Träning?

När en elev börjar lösa uppgifter i Kikora Träning kräver systemet lite input från eleven för att börja anpassa en individuell rekommendation. Det betyder att det finns en risk att de första uppgifterna inte träffar elevens nivå, men det är oavsett viktigt att eleven försöker att lösa uppgifter så gott som möjligt. Desto fler svar, rätt eller fel, som förs in i Kikora - desto bättre anpassning och identifiering av elevens kunskapsbehov. Därför är det också viktigt att eleven räknar själv, utan hjälp från föräldrar eller klasskamrater.

Kikora Trening
Välj årskurs
Du kan när som helst byta årskurs på toppen av sidan.
Årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Gymnasiet