Katapult

Utforskande
matematik

I Katapult kastas eleverna bokstavligen in i matematikens värld tillsammans med sina klasskamrater och lärare. Överflödiga texter har ersatts av illustrativa simuleringar i GeoGebra och interaktiva introduktioner där elever stegvis utforskar teori i en ny typ av stimulerande lärandeprocess.

Vi anser att själva processen i sig är viktigare än slutsvaret och att elever lär sig bäst som aktiva deltagare i sin egna undervisning. På så sätt undviker vi att eleverna bli passiva mottagare som endast reproducerar en ytligt inlärd teori. .

Prova nu

Utforskande<br/>matematik

Hur fungerar Kikora Katapult

Læremiddelet er bygd opp for at du enkelt skal få oversikt over alt innholdet, i alle temaene. Derfor deles de inn på kjent vis som kapitler, med tilhørende delkapitler. Du vil finne tips og forslag til undervisningsopplegg til alle temaene.

Intro
Alla kapitel start med en introduktion serie. Här har vi digitaliserat många kända och några nya sätt att introducera elever till nya områden. Elever får utforska modeller, illustrationer och maskiner för att hitta nya lösningsmetoder.
Diskussion
I alla introduktions serier finns det en eller flera uppgifter som passar extra bra till muntliga diskussionsuppgifter. Starta en Diskussion med hela klassen eller i mindre grupper, och presentera anonyma svar.
Träningsserier
Alla elever jobbar på olika nivåer. Därför delas uppgifterna in i tre olika serier, så alla har chansen att räkna på sin nivå. Det går såklart alltid att byta eller räkna flera serier.
Utcheck
Det är alltid nyttigt att mäta vad man till slut lärt sig. Därför tilldelas blandade uppgifter från kapitlet som ett utchecknings-test. Dessa löser elever utan hjälpmedel, men får omedelbar rättning.

Induktiv læringsprosess

Induktiv læringsprosess Induktiv læringsprosess
Välj årskurs
Du kan när som helst byta årskurs på toppen av sidan.
Årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Gymnasiet