Kikora Insikt

Rapporter &
läranalyser

I Kikora Insikt lagrar vi detaljerade rapporter över allt som eleverna räknar. Detta ger dig som lärare en översikt över vad dina elever jobbar med, hur mycket det jobbar, deras styrkor och svagheter. Process och procedur har genom alla tider varit viktig i matematiken - och även i digitalt sammanhang. Därför redovisar alltid elever fullständiga uträkningar i Kikora, som du har tillgång till i sammanställningen.

Läranalysen visar dig som lärare om eleverna nått måluppfyllelse inom specifika områden och förmågor. Analysen baserar sig på vad eleven gör i Kikora, både i formativ och summativ kontext. Analysen över färdigheter och förmågor hjälper dig att förstå och bedöma vad eleven faktiskt behärskar - samt ger dig underlag för en individanpassad uppföljning.

Prova nu

Rapporter & læringsanalyse Rapporter & læringsanalyse
Välj årskurs
Du kan när som helst byta årskurs på toppen av sidan.
Årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Gymnasiet