7-9

Hur fungerar Kikora?

I Kikoras kan elever utforska olika matematiska områden, träna djupgående problemlösning, färdighetsträna med adaptiv vägledning, lära sig GeoGebra och programmering!

Samtidigt har vi bevarat allt det goda från gamla Kikora, med fortlöpande linje-för-linje återkoppling i alla uträkningar.

Prova nu

Utforskande matematik
Kikora Katapult

Utforskande matematik

Med fokus på problemlösning, matematiska samtal, algoritmiska uppställningar och utforskning blir Kikora Katapult ett unikt läromedel. På ett och samma ställe hittar du allt för en stimulerande undervisning!

 • Allt centralt innehåll i läroplanen
 • Lärande genom utforskning
 • Träningsserier på olika nivåer i alla kapitel
Kikora Träning

Adaptiv mängdträning

I Kikora Träning kan eleven själv välja önskat område att träna på, så förser det adaptiva systemet automatiskt uppgifter på rätt nivå. Här väljer man hur lång tid man vill mängdträna och om man vill räkna med eller utan fortlöpande återkoppling. Läraren får full översikt i rapportsystemet.

 • Adaptiv vägledning
 • Räkna på individuell kunskapsnivå
 • Välj område och tidslängd
Adaptiv mängdträning
Rapporter & läranalyser
Kikora Insikt

Rapporter & läranalyser

Få insikt i hur klassen och individuella elever står sig innom olika områden. Rapportsystemet indikerar befintliga kunskapshål så att du enkelt kan identifiera och följa upp elever som behöver extra träning.

 • Översikt över alla arbeten
 • Insikt i elevernas utmaningar
 • Analyserar automatiskt och spar läraren tid
Flera resurser

Varierande träningskoncept

Det finns en stor variation av verktyg inkluderat i Kikora. Träna problemlösning i Problemlösarskolan, testa GeoGebra och blockprogrammering eller träna generella räkneförmågor inför prov.

 • Problemlösarskolan
 • Programmering
 • GeoGebra
 • NP-träning
Varierande träningskoncept
Välj årskurs
Du kan när som helst byta årskurs på toppen av sidan.
Årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Gymnasiet