Kikora Träning

Adaptiv matteträning

Kikora Träning är ett adaptivt träningsverktyg som utgår från elevens kunskapsnivå och tilldelar nya övningar baserat på den underliggande läranalysen. Detta garanterar att eleven alltid får uppgifter på lämplig nivå.

Elever som behärskar det centrala innehållet får svårare och mer avancerade uppgifter att träna vidare på, samtidigt får elever som ännu inte behärskar det centrala innehållet extra träning för att åtgärda kunskapsluckor.

Allt som eleverna räknar i Kikora Träning rapporteras till läraren i Kikora Insikt. Detta ger möjlighet för uppföljning med nödvändig elevanpassning baserat på elevens individuella resultat.

Prova nu

Adaptiv mattetrening Adaptiv mattetrening

Hur fungerar Kikora Träning?

När en elev börjar lösa uppgifter i Kikora Träning kräver systemet viss input från eleven för att börja planera en individuell output. Det innebär att de första uppgifterna kanske inte träffar elevens nivå, men det är oavsett viktigt att eleven försöker att lösa uppgifter efter bästa förmåga innan hen går vidare till nästa uppgift. Det är också en fördel om eleven försöker lösa uppgifterna på egen hand, då anpassar sig systemet bäst och identifierar de kunskapsluckor som eleven eventuellt har.

Kikora Trening
Välj årskurs
Du kan när som helst byta årskurs på toppen av sidan.
Årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Gymnasiet