Kikora Insikt

Rapporter &
läranalyser

I Kikora Insikt lagrar vi detaljerade rapporter på elevernas arbete. Detta ger dig som lärare en översikt över vad dina elever jobbar med, hur mycket det jobbar, deras styrkor och svagheter. Metoder och strategier har alltid varit viktig i matematiken - så också i digitala sammanhang. Med hjälp av Kikora kan du följa varje elevs uträkning, steg för steg.

Läranalysen visar dig som lärare om eleverna nått kunskapskraven inom specifika områden och förmågor. Analysen baserar sig på vad eleven gör i Kikora, både i formativ och summativ kontext. Analysen över färdigheter och förmågor hjälper dig att förstå och bedöma vad eleven faktiskt behärskar - samt ger dig underlag för en individanpassad uppföljning.

Prova nu

Rapporter & læringsanalyse Rapporter & læringsanalyse
Välj årskurs
Du kan när som helst byta årskurs på toppen av sidan.
Årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Gymnasiet