Kikora Träning

Adaptiv matteträning

Kikora Träning är ett adaptivt träningsverktyg med utgångspunkt i elevens individuella färdighetsnivå och rekommenderar nya övningar baserat på den underliggande läranalysen. Det försäkrar att varje enskild elev får anpassade uppgifter till sin egen kunskapsnivå. Programmet ger elever som behärskar lärmålen mer avancerade och krävande övningar att träna vidare på, samtidigt som elever med behov av extra träning får fler grundläggande färdighetstränings-uppgifter innan dem kommer vidare.

Allt som eleverna räknar i Kikora Träning finns rapporteras till läraren i Kikora Insikt. Detta ger möjlighet för uppföljning med nödvändig elevanpassning baserat på elevens individuella resultat.

Prova nu

Adaptiv mattetrening Adaptiv mattetrening

Hur fungerar Kikora Träning?

När en elev börjar lösa uppgifter i Kikora Träning kräver systemet lite input från eleven för att börja planera en individuell output. Det betyder att det finns en risk att de första uppgifterna inte träffar elevens nivå, men det är oavsett viktigt att eleven försöker att lösa uppgifter så gott som möjligt. Desto fler svar, rätt eller fel, som förs in i Kikora - desto bättre individuell anpassning av det adaptiva systemet.

Kikora Trening
Välj årskurs
Du kan när som helst byta årskurs på toppen av sidan.
Årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9 Gymnasiet